Privacyverklaring

De website www.sentwaningetransport.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door B.V. Transportbedrijven Sent Waninge , statutair gevestigd te Hoogeveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Drenthe onder nummer 04027191. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

 

Sent Waninge Transport garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Sent Waninge Transport gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). Sent Waninge Transport gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Sent Waninge Transport van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Sent Waninge Transport rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Sent Waninge Transport t.a.v. Adresregistratie, Voltastraat 40, 7903 AB Hoogeveen of per e-mail aan info@sentwaningetransport.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

 

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@sentwaningetransport.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: B.V. Transportbedrijven Sent Waninge, Voltastraat 40, 7903 AB Hoogeveen. Sent Waninge Transport voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.