Algemene Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Services Voorwaarden (LSV) 2014. Grensoverschrijdend wegvervoer geschiedt conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde LSV. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden, behalve voor zover dwingendrechtelijke competentieregels daartoe in de weg staan, beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing. Betaling binnen 30 dagen.

 

Algemene voorwaarden - Nederlands

Onze Logistieke Services Voorwaarden kunt u HIER lezen en/of downloaden. 


Allgemeine bedingungen - Deutsch

Sehen Sie sich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an, die für alle unsere Arbeiten gelten. HIER können Sie die Bedingungen einsehen.


Terms and Conditions - English

Our general terms and conditions apply to all our activities. View the terms and conditions HERE.

Geïnteresseerd in één van onze diensten?

Neem contact op