Certificaten

Hygiëne code voor transport

Wij zijn gespecialiseerd in het transporteren, op- en overslaan van levensmiddelenverpakkingen. Er wordt gewerkt conform de eisen op het gebied van voedselveiligheid, wetgeving, kwaliteitszorg en klantgerichtheid. De Hygiëne Code voor transport, opslag en distributie van levensmiddelen en voor het veilig opslaan van levensmiddelen en van levensmiddelenverpakkingen vereist een aantal stringente voorzieningen. Daaraan wordt volledig voldaan. Bijvoorbeeld:

  • Breukvrije lampen
  • Legionellabacterie-beheersplan in de sanitaire voorzieningen
  • Controle op de ongediertebestrijding
  • Toepassen van toegangscontrole

Compensatie CO2-uitstoot 

De impact van onze CO2-emissies willen wij verminderen. Daarom werken wij samen met Shell om de CO2-emissies van ons wagepark te compenseren. Na elke tankbeurt berekent Shell de CO2-uitstoot en compenseert deze vervolgens. Op deze manier dragen wij bij aan verschillende CO2 compensatieprojecten verspreid over de hele wereld.

Shell werkt namelijk over de hele wereld samen aan projecten die de utistoot van CO2 helpen te verlagen of te vermijden. Bijkomend voordeel van deze projecten is dat ze bijdragen aan het verbeteren van het bestaan van lokale gemeenschappen en het beschermen van de natuur. Door deze samenwerking verduurzamen wij onze zakelijke activiteiten en verbeteren wij onze milieuprestaties.  

Shell compensatie co2 

ISO 9001 

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd (meest recente update 10 mei 2022). De ISO 9001 geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Het is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. De kwaliteit van onze processen is met de toekenning van het ISO 9001 certificaat op orde en voldoet aan de meest recente eisen. 

Keurmerk Transport & Logistiek

Onze dienstverlening voldoet aan de verplichtingen die zijn opgenomen in het Reglement voor de toekenning van het Keurmerk Transport & Logistiek. 

Geïnteresseerd in één van onze diensten?

Neem contact op