Certificaten

Hygiëne code voor transport

Wij zijn gespecialiseerd in het transporteren, op- en overslaan van levensmiddelenverpakkingen. Er wordt gewerkt conform de eisen op het gebied van voedselveiligheid, wetgeving, kwaliteitszorg en klantgerichtheid. De Hygiëne Code voor transport, opslag en distributie van levensmiddelen en voor het veilig opslaan van levensmiddelen en van levensmiddelenverpakkingen vereist een aantal stringente voorzieningen. Daaraan wordt volledig voldaan. Bijvoorbeeld:

  • Breukvrije lampen
  • Legionellabacterie-beheersplan in de sanitaire voorzieningen
  • Controle op de ongediertebestrijding
  • Beperkte sleuteluitgifte aan bevoegde medewerkers

Lean and Green

Eén van deze nieuwe ontwikkelingen is het reduceren van CO2 uitstoot. Dit realiseren wij door onder andere de volgende maatregelen te treffen:

  • Vernieuwen van ons wagenpark, waardoor het mogelijk wordt om zuiniger te rijden.
  • Laten aansluiten van vrachten, waardoor minder onnodige kilometers worden gereden.
  • Toepassing van LZV’s, waardoor er gemiddeld 50% meer vervoert kan worden dan met een gewone vrachtwagen met dezelfde hoeveelheid brandstof en chauffeurs. Hierdoor levert de inzet van LZV's gemiddeld 27% CO2-reductie op.

ISO 9001 

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd (meest recente update 10 mei 2019). De ISO 9001 geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Het is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. De kwaliteit van onze processen is met de toekenning van het ISO 9001 certificaat op orde en voldoet aan de meest recente eisen. 

Keurmerk Transport & Logistiek

Onze dienstverlening voldoet aan de verplichtingen die zijn opgenomen in het Reglement voor de toekenning van het Keurmerk Transport & Logistiek. 

Geïnteresseerd in één van onze diensten?

Neem contact op