De werkwijze

In de werkwijze staan 2 facetten centraal: de opdrachtgever en de kwaliteit. En het kwaliteitsbeleid is gericht op het voldoen aan de eisen van de opdrachtgever. Afspraken zijn heilig. Kwaliteit, prijs en betrouwbaarheid komen overeen met de verwachtingen. Niet meer, maar vooral niet minder.

De werkwijze van Sent Waninge

De planners en chauffeurs beschikken over grondige kennis van de te vervoeren
goederen. En meer dan voldoende ervaring om het hele proces op rolletjes te laten verlopen. De nieuwste ontwikkelingen binnen het wegtransport worden op de voet gevolgd. Want als gevolg van de snelle industriële expansie ontwikkelen zich voortdurend nieuwe vormen van wegtransport. Er wordt voortdurend ingespeeld op de veranderende wensen van opdrachtgevers.

Lean and green

Eén van deze nieuwe ontwikkelingen is het reduceren van CO2 uitstoot. Dit realiseren wij door onder andere de volgende maatregelen te treffen:

  • vernieuwen van ons wagenparkt, waardoor het mogelijk wordt om zuiniger te rijden.
  • laten aansluiten van vrachten, waardoor minder onnodige kilometers worden gereden.
  • toepassing van LZV’s, waardoor er gemiddeld 50% meer vervoert kan worden dan met een gewone vrachtwagen met dezelfde hoeveelheid brandstof en chauffeurs. Hierdoor levert de inzet van LZV's gemiddeld 27% CO2-reductie op.

B.V. Transportbedrijven
Sent Waninge

Voltastraat 40
Postbus 2050
7900 BB HOOGEVEEN
0031 (0)528 27 05 55
0031 (0)528 27 36 52
info@sentwaningetransport.nl
04027191
NL 005903452 B03